Opleidingspunten

 

Op onze website vermelden wij bij elke cursus het aantal lesuren van een cursus. Ingevolge art. 4.4 lid 5, aanhef en onder a, van de Verordening op de Advocatuur behaalt u voor elk uur postacademisch onderwijs dat u heeft gevolgd één opleidingspunt. Zie ook de toelichting bij art. 4.4 lid 5 van de Verordening op de Advocatuur.

Wij garanderen het postacademisch karakter van onze cursussen door een duidelijke doelgroepomschrijving en een strikt toelatingsbeleid. De cursussen komen de praktijkuitoefening ten goede en worden gegeven door deskundige docenten.

Uiterlijk twee maanden na afloop van een cursus sturen wij u een door de docenten en de cursusmanager ondertekend cursuscertificaat toe, waarin wij verklaren uit hoeveel lesuren de cursus bestond; wie de docenten waren; wat de doelgroep was; dat uw identiteit en aanwezigheid als cursusdeelnemer zijn vastgesteld; dat u aan de gehele cursus of een bepaald deel daarvan heeft deelgenomen; en welke onderwerpen in welk uur door welke docent zijn behandeld.

Dit certificaat bestrijkt alle door art. 4.4 lid 5, aanhef en onder a, van de Verordening op de advocatuur gestelde vereisten en vormt daarmee een 'adequaat bewijststuk' als bedoeld in art. 4.4 lid 7 van deze Verordening.

 

Terug