Jeugdstrafrecht

De bijstand aan minderjarige verdachten en jongeren die in aanmerking komen voor het adolescentenstrafrecht vergt expertise. Niet alleen is het jeugdstrafrecht nauw verweven met het civiele jeugdrecht, ook vergt de aanpak van jeugdzaken soms een andere insteek dan in reguliere strafzaken. Jeroen Gunning en Bernard Sprenger hebben de hiervoor vereiste aanvullende opleiding gevolgd. Voor Spong advocaten staat voorop dat ook minderjarigen recht hebben op goede rechtsbijstand, waarbij het pedagogisch effect niet noodzakelijkerwijs boven de juridische inhoud gaat.