Overlevering & uitlevering

Wanneer een buitenlandse staat u wil vervolgen zal een overleverings- (binnen Europa) of uitleverings- (daarbuiten) verzoek worden gedaan. Spong advocaten heeft ruime ervaring met over- en uitleveringen en slaagt er regelmatig in haar cliƫnten in afwachting van een over- of uitlevering op vrije voeten te krijgen. Ook heeft Spong advocaten een rijke traditie als het gaat om het voorkomen van over- en uitleveringen vanwege politieke vervolgingen en mensenrechtenschendingen. Spong advocaten kan bovendien bogen op een internationaal netwerk aan buitenlandse strafrechtadvocaten met wie de verdediging in voorkomende gevallen kan worden gecoƶrdineerd.