3 juni 2019: Aangifte en beklag over niet vervolgen

 

Op 3 juni 2019 van 12:30-17:30 uur gaven Gerard Spong en Emile van Reydt in de Koninklijke Industrieele Groote Club in Amsterdam de cursus "Aangifte en beklag over niet vervolgen". De cursisten ontvingen voor deze cursus een reader met literatuur, rechtspraak en wetgeving, terwijl tijdens de cursus ook enkele hand-outs werden uitgereikt. De inhoud van deze cursus werd in de evaluatieformulieren positief beoordeeld, met kwalificaties als "prima", "zeer goed", "veel nieuwe inzichten" en "zeer nuttig". De aankondigingstekst voor deze cursus luidde als volgt:

"Het OM heeft een grote vrijheid om te bepalen welke zaken wel en welke niet worden vervolgd. De afgelopen jaren heeft de rechtenbewuste burger zijn weg naar de beklagrechter gevonden en wordt vaker dan voorheen beklag gedaan over het niet vervolgen van strafbare feiten. Dat geldt zowel in grote zaken met veel slachtoffers en een grote maatschappelijke impact, zoals de vervolging van de NAM voor schade die in Groningen door gaswinning is ontstaan, als in zaken waarin één individueel belang in het geding is, bijvoorbeeld wanneer aangifte wordt gedaan van disproportioneel politiegeweld bij een aanhouding.

Waar moet u bij het doen van aangifte door uw cliënt goed op letten en hoe vergroot u de kans dat diens aangifte door het openbaar ministerie serieus wordt genomen? Hoe omzeilt u de diverse procedurele valkuilen die in de beklagprocedure besloten liggen? Hoe dwingt u een strafrechtelijke vervolging af en op welke wijze kunt u de omvang en de inhoud van het strafrechtelijk onderzoek ná een succesvol beklag beïnvloeden?

In deze cursus combineren wij een doorwrochte bespreking van de huidige en toekomstige wettelijke regeling van artikel 12 e.v. Sv en de actuele jurisprudentie met praktische suggesties en tips voor een succesvolle aanpak. Daarnaast zal in het bijzonder aandacht worden besteed aan de jurisprudentie van het EHRM op het gebied van de zogenoemde positieve verplichtingen (‘positive obligations’) die in voorkomende gevallen een verplichting tot strafrechtelijke onderzoek impliceren.

Onderwerpen die aan bod komen:

  • De aangifte;
  • Opportuniteitsbeginsel en vervolgingsbeleid openbaar ministerie;
  • Beklagregeling art. 12 e.v. Sv (o.a. rechtstreeks belanghebbende, ontvankelijkheid, termijnen, procedurele rechten, beslissingen);
  • Modernisering van de wettelijke beklagregeling;
  • Overzicht actuele rechtspraak over aangifte en beklag;
  • ‘Positive obligations’ en de verplichting tot strafrechtelijk onderzoek;
  • Uw mogelijkheden het strafrechtelijk onderzoek ná de gegrondverklaring van een beklag te beïnvloeden.

Netto aantal lesuren: 4.

Tijdens de cursus zullen er twee pauzes zijn met koffie en thee.

Doelgroep: (strafrecht)advocaten."