30 november 2020: Actualiteiten materieel strafrecht

 

Op 30 november 2020 van 09:15-12:45 uur verzorgden Gerard Spong en Jeroen Gunning online de cursus "Actualiteiten materieel strafrecht". Daarbij werd gebruik gemaakt van het programma Zoom. De cursisten ontvingen voorafgaand aan de cursus een reader met rechtspraak en wetgeving vanaf respectievelijk augustus en januari 2019, welke reader tevens als naslagwerk kan fungeren. De inhoud van de cursus en de docentenbijdragen zijn in de evaluatieformulieren positief beoordeeld. De aankondigingstekst voor deze cursus luidde als volgt:

"In deze cursus nemen wij de belangrijkste materieelrechtelijke ontwikkelingen van het afgelopen jaar in rechtspraak, wetgeving en beleid met u door. Aan de orde komen onder meer witwassen, oplichting, computervredebreuk en de nadere uitwerking van de rechtspraak van de Hoge Raad inzake medeplegen, medeplichtigheid, noodweer, noodweerexces en voorbedachte raad. Bij de cursusprijs is een overzichtelijke reader inbegrepen die u voorafgaand aan de cursus krijgt toegestuurd.

Netto aantal lesuren: 3. Cursuslocatie: online met Zoom.

Doelgroep: (strafrecht)advocaten."