7 oktober 2019: Actualiteiten verdediging in zedenzaken

 

Op 7 oktober 2019 van 12:30-17:35 uur gaven Gerard Spong en Sidney Smeets in de Koninklijke Industrieele Groote Club in Amsterdam de cursus "Actualiteiten verdediging in zedenzaken". De cursisten ontvingen voor deze cursus een uitvoerige reader met literatuur, rechtspraak, wetgeving en beleid, terwijl daarnaast ook enkele hand-outs zijn uitgereikt. De inhoud van deze cursus werd in de evaluatieformulieren positief beoordeeld, met kwalificaties als "goed", "heel goed", "uitstekend", "prima" en "vakkundig en deskundig". De aankondigingstekst voor deze cursus luidde als volgt:

"Zedendelicten zijn voortdurend in beweging als gevolg van zich ontwikkelende maatschappelijke opvattingen en technische ontwikkelingen als internet en sociale media. Ook in het strafrecht en voor de verdediging in strafzaken blijken zedendelicten steeds weer opnieuw aanleiding te geven tot juridische kwesties en problemen. Welke grenzen gelden er voor strafbare visuele kinderporno? Wat valt zoal onder kinderporno? Wanneer levert een ongewilde tongzoen ontucht en wanneer verkrachting op? Dit zijn slechts enkele voorbeelden van veel voorkomende kwesties waarbij voor de verdediging veel te winnen is. Hetzelfde geldt voor kwesties rond grooming (art. 248e Sr), koppelarij (art. 250 Sr), seks met een minderjarige prostitué (art. 248b Sr) en het schemergebied van de ontucht (art. 246 Sr) dat onder andere in #metoo-gevallen een rol speelt. Ook de grenzen van het seksueel binnendringen bij verkrachting zijn blijkens de rechtspraak niet haarscherp.

In deze cursus schetsen wij de belangrijkste actuele materieelrechtelijke invalshoeken in zedenzaken en nemen wij daarnaast de belangrijkste formeelrechtelijke issues met u door, waaronder de perikelen rond de toepassing van de unus testis-regel (art. 342 lid 2 Sv), zoals de vraag wanneer voldoende concreet steunbewijs aanwezig is. Verder zal aandacht worden besteed aan het toetsen van de betrouwbaarheid van aangiften en aangevers. Is het horen van getuigen/aangevers bij de rechter-commissaris voldoende of moet ook om een verhoor ter zitting worden verzocht? Welke verdedigingstactieken kunt u hierbij hanteren en welke risico's zijn daaraan verbonden?

Internet en sociale media beïnvloeden in toenemende mate zowel het begaan als het opsporen van zedendelicten en delicten die daarmee samen kunnen gaan zoals afdreiging of bedreiging. Ook beïnvloeden zij, zowel in positieve als negatieve zin, de aangiftebereidheid. Hoe kunt u als strafrechtadvocaat een sexting-zaak het beste aanpakken? En waar moet u op letten als bij de opsporing een lokpuber is ingezet? 

Naast deze onderwerpen zullen onder meer aan bod komen:

  • kwesties rond aangifte en verjaring;
  • schakelbewijs en de unus testis-regel;
  • ondervragingstechniek en verhoormethoden bij verdachten en slachtoffers;
  • omgaan met publiciteit en media in zedenzaken.  

Netto aantal lesuren: 4. 

Deze cursus gaat gegarandeerd door (art. 8 algemene voorwaarden).

Tijdens de cursus zullen er twee pauzes zijn met koffie en thee.

Deze cursus vindt plaats in de Koninklijke Industrieele Groote Club in Amsterdam.

Doelgroep: (strafrecht)advocaten."