Cassatie: commentaar in ontuchtzaak


Gerard Spong, 7 november 2019

Op 5 november jl. heeft advocaat-generaal Vegter een advies (conclusie) aan de Hoge Raad uitgebracht in een zaak van een Haagse huisarts die wordt verdacht van ontucht met een patiënte. Het persbericht van het parket bij de Hoge Raad vermeldt dat volgens de advocaten sprake is van een uitzonderlijk geval, maar geeft niet aan waarom dat volgens hen zo is.

Het geval is uitzonderlijk omdat de patiënte naar eigen zeggen verdachte in de val heeft laten lopen. AG Vegter acht dit geen belemmering voor veroordeling. Daar valt veel tegen in te brengen. Zie bijgaand mijn commentaar op Vegters conclusie.

Commentaar d.d. 6 november 2019 op conclusie AG Vegter.

Beeld: AJEL via Pixabay.

Laatste publicaties
Laatste publicaties